About us

خدمات پس از فروش

شرکت مهندسی بازرگانی افراگل در راستای تامین قطعات خودرو و با اتکا به شرکتهای تولیدی همکار که دارای گرید A از خودروسازان داخلی و همچنین گواهی های مدیریت کیفیت ISO /TSمی باشند نگاه عمیقی به خدمات پس از فروش و رعایت حق مصرف کنندگان دارد و در این راستا کلیه قطعات afragol دارای 6 ماه گارانتی از تاریخ فروش و یا 10000 کیلومتر هرکدام زودتر برسد دارد .